امام زمان و شهدا

اللهم عجل لولیک الفرج

امام زمان و شهدا

اللهم عجل لولیک الفرج

امام زمان و شهدا

همه ی این نیامدن هایت تقصیر ماست...
اللهم عجل لولیک الفرج

پیام های کوتاه

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۳
دی

سلام ربیع...سلام بهار زندگی...سلامی ب بلندای تاج امامت امامی مهربان...اما از همه ی این سلام ها و خوش آمد گویی ها که بگذریم به این میرسیم ک؛محرم وصفر با چشم بر هم زدنی رفتند و معلوم نیست ک آیا ما سال دیگر هستیم که در عزای اماممان حسین بگریم یا نه؟ همه این ها را که مرور میکنم دلم برای محرم و صفر تنگ می شود و یادم میرود ک تا امروز صبح هم صفر ادامه داشته...ای کاش تا سال دیگز به ظهور منجی بشریت برسیم....